ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΒΚ 2016

Για να τιμηθούν οι Έλληνες δημιουργοί που η δουλειά τους εκδίδεται σε ξένες χώρες, απονέμεται ειδικός έπαινος για τον Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό. Ο έπαινος αυτός δεν δίνεται μετά από ψηφοφορία, αλλά μετά από επιλογή από τα μέλη της Ακαδημίας.

Η Ακαδημία τίμησε με τον έπαινο του Έλληνα που διαπρέπει στο εξωτερικό τον Μιχάλη Διαλυνά.

tumblr_nm4r9909jm1qacsj7o1_1280