-ΚΕΝΟ-Comicdom-Press

Αστικό Κενό, εκδ. Comicdom Press, Σενάριο: Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Aldo Shabani