Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΚΑΜΗΛΑ

Η Θαυμαστή Καμήλα
Εκδ. Ίκαρος
Σεν. Ευγένιος Τριβιζάς
Σχ. Νίκος Κούτσης
Εξ. Νίκος Κούτσης