Μυθοναύτες (Add Art) – Σενάριο: Δημήτρης Σαββαΐδης & Γιάννης Ρουμπούλιας | Σχέδιο: Γιάννης Ρουμπούλιας & Φώτης Καλιάλης | Εξώφυλλο: Γιάννης Ρουμπούλιας (Α), Αγγελική Σαλαμαλίκη (Β) | Καλλ. Επιμέλεια: Γιάννης Τεξής