Σενάριο, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Κλήμης Κεραμιτσόπουλος