Δημιουργός: Γιώργος Καμπάδαης, εκδ. Ένατη Διάσταση