Δημιουργός: Κωνσταντίνος Σκλαβενίτης, εκδ. Comicdom Press