ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΒΚ 2022 – (εκδόσεις 2020-21)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΜΙΚ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ