Δημιουργός: Σταύρος Κιουτσιούκης, εκδ. Ένατη Διάσταση