Ερίκ Καστέλ, εκδ. Μικρός Ήρως (Καλλ. Επιμέλεια: Ρόζα Φατσέα, Μετάφραση: Ντίνα Φατούρου)