Κόρτο Μαλτέζε: Εκουατόρια, εκδ. Μικρός Ήρως (Καλλ. Επιμέλεια: Γιάννης Μπεβεράτος [Λέττερινγκ] & Μαρίνα Πάνου, Μετάφραση: Ντίνα Φατούρου)