ΕΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 2019

Στην κατηγορία αυτή βραβεύεται το καλύτερο έργο σε μορφή κόμικς που εμφανίστηκε σε κάποιο μέσο άλλο από τα καθιερωμένα (έντυπη μορφή ή διαδίκτυο). Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν έργα που εμφανίστηκαν σε εκθέσεις, περιοδικά άλλης ύλης εκτός κόμικς, εφημερίδες κλπ.

Οι πέντε υποψήφιοι (με τυχαία σειρά) και τα έργα τους για Καλύτερο Ένθετο ή Άλλο Έργο είναι:

Καλύτερο Ένθετο ψηφίστηκε το:

Scary Tales (Εφημερίδα των Συντακτών)