ΕΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 2023

Στην κατηγορία αυτή βραβεύεται το καλύτερο έργο σε μορφή κόμικς που εμφανίστηκε σε κάποιο μέσο άλλο από τα καθιερωμένα (έντυπη μορφή ή διαδίκτυο). Σε αυτή την κατηγορία συμμετέχουν έργα που εμφανίστηκαν σε εκθέσεις, περιοδικά άλλης ύλης εκτός κόμικς, εφημερίδες κλπ.

Οι πέντε υποψήφιοι (με τυχαία σειρά) και τα έργα τους για Καλύτερο Ένθετο ή Άλλο Έργο είναι:

Nικητής αναδείχθηκε το:

Το Λεξικό της Κρίσης – Σενάριο: Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), Περικλής Κουλιφέτης, Γαβριήλ Παγώνης, Θανάσης Πέτρου, Σχέδιο: Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), Περικλής Κουλιφέτης, Γαβριήλ Παγώνης, Θανάσης Πέτρου, Εξώφυλλο: Λουίζα Καραγεωργίου, Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), Περικλής Κουλιφέτης, Γαβριήλ Παγώνης, Θανάσης Πέτρου, Εκδόσεις: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.

Το Λεξικό της Κρίσης - Σενάριο: Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), Περικλής Κουλιφέτης, Γαβριήλ Παγώνης, Θανάσης Πέτρου, Σχέδιο: Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), Περικλής Κουλιφέτης, Γαβριήλ Παγώνης, Θανάσης Πέτρου, Εξώφυλλο: Λουίζα Καραγεωργίου, Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Γιάννης Αντωνόπουλος (John Antono), Περικλής Κουλιφέτης, Γαβριήλ Παγώνης, Θανάσης Πέτρου, Εκδόσεις: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.
Το Λεξικό της Κρίσης