Εκδ. Ένατη Διάσταση – Σενάριο, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Έφη Θεοδωροπούλου