Φρόυντ, εκδ. Πατάκης (Μετάφραση: Σώτη Τριανταφύλλου)