Πρόσφυγες, εκδ. Πατάκης (Μετάφραση: Σπύρος Γιαννακόπουλος)