Ο Άγνωστος, εκδ. Jemma Press (Καλλ. Επιμέλεια: Eyeworks, Μετάφραση: Γιάννης Μιχαηλίδης & Κωνσταντίνα Γερ. Ευαγγέλου)