Εκδ. Μικρός Ήρως – Μετάφραση: Ντίνα Φατούρου, (Επιμέλεια: Λευτέρης Ταρλαντέζος), Καλλ. Επιμέλεια: Μαρίνα Πάνου (Λέττερινγκ: Γιάννης Μπεβεράτος)