εκδ. Σιδέρη – Σενάριο, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Αρινέλα Κοτσίκο, Καλλ. Επιμέλεια: Γιάννης Πεντζούρης