εκδ. Τόπος – Σενάριο, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Πάνος Ζάχαρης