Σενάριο: Δημήτρης Βανέλλης, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Θανάσης Πέτρου