Κουραφέλκυθρα: Εμένα Μου Φαίνονται Συμπαθέστατα!, εκδ. Jemma Press (Σενάριο, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Αντώνης Βαβαγιάννης, Καλλ. Επιμέλεια: Ελευθερία Σκλάβου)