Σενάριο: Δημήτρης Αντωνίου, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Παναγιώτης Γιάκας, εκδ. Ένατη Διάσταση