Σενάριο: Θεόδωρος Παπαδόπουλος, Σχέδιο: Χάρης Μακρυγιάννης