Εκδόσεις του Κάμπου – Σενάριο, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Θωμάς Κεφαλάς