Εκδόσεις Του Κάμπου – Σενάριο: Μέλανδρος Γκανάς, Σχέδιο & Εξώφυλλο: Κλήμης Κεραμιτσόπουλος