Αγάπη & Τσιρίδα (Σενάριο & Σχέδιο: Πέτρος Παπαδόπουλος)