εκδ. Jemma Press – Μετάφραση: Σπύρος – Ευάγγελος Αρμένης, Καλλ. Επιμέλεια: Jemma Press