Βαλκυρία: Νεκρικό Ψύχος, εκδ. Jemma Press (Καλλ. Επιμέλεια: Ελευθερία Σκλάβου, Μετάφραση: Σπύρος – Ευάγγελος Αρμένης)