Γιώργος Ζαμπέτας: Ο Πιο Καλός Ο Μαθητής (Σενάριο: Γιώργος Ζαμπέτας, Σωκράτης Μιχαηλίδης, Σχέδιο: Νικόλας Στεφαδούρος, Χρώμα: Ανδρέας Στεφαδούρος, Μίλτος Καρπονίδης)